Welkom bij Extr@Utrecht.

Specialistische jeugdhulp voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar in Zuilen, Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten.

Specialistische jeugdhulp in Utrecht in 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de zorg zoals Extr@Utrecht die biedt, in deze wijk geboden door KOOS en Spoor030. Meer informatie over KOOS en Spoor030 vindt u op www.koosutrecht.nl of www.spoor030.nl. Lopende trajecten worden in principe voortgezet bij uw huidige behandelaar. Waar dit niet mogelijk is zal uw behandelaar dit met u bespreken. Meer informatie over de veranderingen in de specialistische jeugdhulp voor de hele stad Utrecht vindt u hier

Veelgestelde vragen van ouders:

Onze zoon loopt vast op school.

Wij willen weten hoe we hem daarbij kunnen helpen en hoe leerkrachten ons hierbij kunnen ondersteunen.

Ons kind slaapt heel slecht.

Dat maakt ons gespannen en oververmoeid. Wat kunnen we hieraan doen?

Onze dochter voelt zich eenzaam, het lukt haar niet om vriendinnen te maken.

Hoe kunnen wij haar helpen?

Wij liggen in scheiding en de kinderen reageren daar heel boos op.

Hoe kunnen we hierover met hen praten, zodat de last voor hen niet te groot wordt?

Het is altijd ruzie in ons gezin. Iedereen baalt daarvan. Maar wij zelf en met hulp van het buurtteam komen we er niet uit.

Wat moeten we doen?

Veelgestelde vragen van jongeren:

Ik kan me soms erg angstig voelen.

Ik wil graag weten hoe ik me weer beter kan voelen.

Ik heb een paar nare ervaringen achter de rug. Daardoor ben ik verdrietig en somber.

Ik zoek iemand die me kan helpen ze een plek te geven.

Ik heb een kort lontje en dat levert veel gedoe op.

Ik wil daar wel vanaf, maar hoe krijg ik dat voor elkaar?

Voor wie is Extr@Utrecht?

Wat bieden wij?
Bij Extr@Utrecht willen we maatwerk leveren. Dus hulp bieden die zo goed mogelijk past bij het probleem van uw kind of uw gezin. In de ene situatie kan individuele behandeling van een kind op zijn plaats zijn. In een andere situatie werkt het beter als we het hele gezin begeleiden. Waar nodig doen we onderzoek. De gesprekken vinden plaats waar nodig en passend; thuis, op ons kantoor, op school of via de computer (we spreken dan van e-health). Wat voor jullie het beste werkt.

We betrekken anderen bij de behandeling, als u en wij denken dat dat helpt. Bijvoorbeeld een leerkracht of een familielid. Het kan ook zijn, dat het buurtteam met jullie blijft samenwerken, en dat wij een tijdje ‘meelopen’ als adviseur. Een verwijzer kan ons anoniem om advies vragen of we sluiten direct aan bij een gesprek tussen u en uw betrokken hulpverlener / verwijzer. We beginnen niet opnieuw, maar sluiten aan bij wat er al gedaan is. We gaan uit van de kracht van kinderen en jongeren, hun opvoeders en omgeving. Altijd staat voorop dat u zich ‘goed voelt’ bij onze manier van werken. Anders is de behandeling niet effectief.

Wie zijn wij?
Wij zijn een team van ervaren specialisten, zoals psychologen, orthopedagogen, psychiaters en gezinstherapeuten. Het bijzondere is, dat wij als team in de buurt werken. Dit heeft als voordeel dat wij goed kunnen samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld de huisarts, het buurtteam of de school van uw kind. Op dit moment zijn wij met vier teams actief, in Zuilen, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Later volgen mogelijk andere wijken.

Wat zijn de mogelijkheden en wat is onze achtergrond?
Ieder kind en elk gezin is uniek en daarom hebben wij geen standaard aanbod. Uiteraard hebben we een aantal behandelmethoden in huis waar we gebruik van maken. Bijvoorbeeld:

  • Gezins- en systeembehandeling bij voortdurende strijd of verstoorde communicatie;
  • Cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, EMDR;
  • Onderzoek en behandeling bij gedragsproblemen of ontwikkelingsproblematiek zoals autisme of AD(H)D;
  • Infant mental health: behandeling van jonge kinderen bij huil-, eet- en slaapproblemen;
  • Begeleiding bij echtscheiding.

Wanneer ons gevraagd wordt onderzoek (diagnostiek) te doen, doen wij dit vanuit een brede blik; wat is de situatie van het kind als persoon; hoe zit hij of zij in elkaar? Wat zijn sterke en minder sterke kanten van het kind op sociaal en emotioneel gebied? Wat zijn de sterke en ontwikkelkansen van de omgeving? En hoe kunnen wij met elkaar deze mogelijkheden benutten om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen?

De meeste specialisten in onze teams zijn afkomstig van grote(re) zorginstellingen in de stad. Daarnaast werken er vrijgevestigde behandelaars in de teams.

We werken met een open dossier met de naam Jouw Omgeving. Hierin zijn alle verslagen zichtbaar voor jullie. U kunt zelf aangeven wie er mee mag lezen in dit dossier.

Hoe gaat het als u een verwijzing heeft?
U kunt bij ons terecht na verwijzing door een huisarts, kinderarts, jeugdarts, buurtteam of SAVE-team. Als u ons belt of bij ons langskomt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we uw vraag en vertellen wij, wat we voor u denken te kunnen doen. Het is ook mogelijk dat wij aanschuiven bij een gesprek met uw arts of buurtteammedewerker. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar uit ons team, proberen  wij daarmee rekening te houden.

Vraag en antwoord

Extra@Utrecht is voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar in Zuilen, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

Ja, u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of kinderarts of jeugdarts of buurtteam of SAVE-team.

Als u ons belt of bij ons langskomt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we uw vraag en vertellen wij, wat we voor u denken te kunnen doen. Het is ook mogelijk dat wij aanschuiven bij een gesprek met uw arts of buurtteammedewerker. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar uit ons team, proberen wij daarmee rekening te houden.

Het buurtteam of de huisarts brengt jullie met Extr@Utrecht in contact wanneer zij denken dat een specialist het beste kan helpen met de vraag van uw kind of gezin. Ze kunnen ook aansluiten bij een gesprek van het buurtteam of huis-, kinder- of jeugd- arts of kort een advies geven en meedenken over wat er nodig is.

Als u een verwijzing heeft, vergoedt de gemeente Utrecht de zorg. Dit geldt voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en hun gezinnen.

Graag hebben wij persoonlijk contact om de vraag goed te bespreken, dit kan telefonisch op de algemene nummers. Verwijzing via Ksyos.

Staat uw vraag er niet tussen?

Of wilt u graag persoonlijk met ons in contact komen?

Klik hier

Locatie: Zuilen

Locatie: Leidsche Rijn

Locatie: De Meern

Locatie: Vleuten

Zuilen
Van Hoornekade 25
3554 AR Utrecht

030 303 92 30

Leidsche Rijn
Burgemeester Verderlaan 17
3544 AD Utrecht

030 303 92 31

Vleuten
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten

030 200 85 20

De Meern
De Dompelaar 1D
3454 XZ Utrecht

030 202 00 52